Hoe gaat het bij CBR tijdens een theorie examen

cbr

Het nieuwe theorie-afnamesysteem ITEC: hoe werkt het?

Het huidige klassikale afnamesysteem voor CBR-theorie-examens gaat binnenkort veranderen in het nieuwe ITEC-systeem. De antwoordkastjes maken plaats voor touchscreens en meteen na het beantwoorden van de laatste vraag wordt al duidelijk of de toets voldoende is gemaakt. Het grootste verschil met het huidige systeem is dat in één examenlokaal iedere kandidaat een andere serie vragen voorgeschoteld krijgt. Aan het type vragen verandert niets, dus de inhoud blijft hetzelfde.

In september wordt in Eindhoven het eerste theoriecentrum nieuwe stijl in gebruik genomen. Dat is de planning van het CBR. “We streven ernaar dat per 1 januari 2015 het klassikale theorie-examen tot het verleden behoort”, zo laat het bureau weten.

Theorie-zaal

In de nieuwe theorie-lokalen worden vierentwintig tafels in de nieuwe theorie-lokalen dusdanig opgesteld dat alle kandidaten met hun rug naar het midden van de zaal zitten. Op die manier hebben de zaalmedewerkers goed overzicht. Doordat kandidaten niet dezelfde reeks examenvragen krijgen en leerlingen van verschillende categorieën in één examenzaal ingedeeld kunnen worden, is de nieuwe vorm van theorie-examens afnemen dan ook extra stap in fraudepreventie van het CBR.

Ook aan de voorspelbaarheid van het theorie-examen wordt gewerkt. Een snellere wisseling van examenvarianten wordt mogelijk, doordat de verschillende vraagbanken voor de diverse examencategorieën worden samengevoegd. Op die manier kunnen volledig geautomatiseerd nieuwe examenvarianten samengesteld worden.

Examen

Bij het nieuwe examensysteem zal bij elke vraag de bekende tijdbalk in beeld meelopen. “Enige tijd na de landelijke introductie is het de bedoeling dat de kandidaat het tempo meer zelf kan bepalen”, aldus het CBR. De tijdbalk blijft bestaan, maar die geldt dan voor de resterende examenduur. Hoe lang de kandidaat over een bepaalde vraag doet, bepaalt hij zelf. Het wordt dan tevens mogelijk om naar een eerdere vraag terug te keren.

Het examenonderdeel Gevaarherkenning voor de rijbewijscategorie B zal hierop een uitzondering zijn. Daarbij geldt het gegeven antwoord meteen als definitief antwoord. Het nieuwe systeem biedt meer gemak en efficiëntie en is toekomstbestendig. Zo is het mogelijk om met het nieuwe examensysteem op termijn te werken met bewegende beelden, een ontwikkeling waar het CBR nog onderzoek naar doet.

Uitslag

Op het moment dat de kandidaat klaar is met het maken van het theorie-examen krijgt hij vanaf de implementatie van ITEC meteen de uitslag in beeld te zien. Ook verschijnen kort de verkeerd beantwoorde vragen in beeld. Die kennis kan de kandidaat meenemen naar de opleider om het eventuele vervolgtraject te bepalen. Bij die vragen worden de goede antwoorden overigens niet getoond. Wanneer de kandidaat de uitslag en de fout beantwoorde vragen bekeken heeft, dan kan hij de examenzaal verlaten. De uitslag, inclusief de fout gemaakte onderwerpen, wordt per e-mail aan de examenkandidaat bevestigd.

Ook de veelal schriftelijk afgenomen theorie-examens van de divisie CCV zullen na de introductie van het nieuwe afnamesysteem bij de theoriecentra nieuwe-stijl worden afgenomen. “Met het oog op de benodigde technische voorzieningen en de informatiebeveiliging voor het nieuwe systeem zijn theorie-examens op locatie bij de rijschool vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk”, zo geeft het CBR aan.

Reserveren

Het reserveren van theorie-examens zal, net als nu al het geval is, ook met ITEC via de rijschool of Mijn CBR gebeuren. De leerling in kwestie krijgt een bevestiging via de mail. Met het reserveringsnummer en een geldig legitimatiebewijs moet de theorie-kandidaat zich vervolgens een kwartier voor aanvang melden bij de examenlocatie. De kandidaat wordt vanuit de centrale ontvangstruimte door middel van bewegwijzering naar naar de plek van het theorie-examen geleid.

De kandidaat meldt zich vervolgens zelfstandig aan bij de aanmeldzuil door in te loggen met zijn reserveringsnummer. Daar wordt tevens gevraagd om alle spullen, met uitzondering van het reserveringsnummer en identiteitsbewijs, in een locker in de wachtruimte achter te laten. In een aparte wachtruimte kan de kandidaat plaatsnemen totdat zijn reserveringsnummer op een groot display verschijnt.

Examen

Op datzelfde display wordt de kandidaat er nogmaals op gewezen dat alle spullen in een locker horen. Is de kandidaat aan de beurt, dan verschijnt op het scherm de mededeling dat hij of zij zich bij de balie ‘Start theorie-examen’ kan melden. Die balie bevindt zich direct naast de ingang van de examenzaal. Een medewerker checkt daar de identiteit van de kandidaat en geeft het tafelnummer door. Vervolgens kan plaatsgenomen worden aan de toegewezen examentafel.

Is een examenkandidaat te laat, heeft hij vragen of andere problemen, dan kan hij zich melden bij de balie ‘Informatie theorie-examen’. De informatiemedewerker zal zelf ook door de wachtruimte lopen om kandidaten te assisteren of eventueel te helpen bij de aanmeldzuil.

Planning

Het CBR is op dit moment nog druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe theorie-afnamesysteem. Volgens de planning wordt in augustus een pilot gehouden, waarbij zo’n duizend echte examenkandidaten nieuwe inrichting, apparatuur en het examenproces gaan doorlopen. In september gaat in Eindhoven het eerste theoriecentrum nieuwe-stijl met de ITEC-afnamemethode van start. Het CBR laat weten dat de uitrol daarna snel verdergaat. Per 1 januari 2015 moet het klassikale afnamesysteem door de nieuwe methode overgenomen zijn.

Het CBR geeft verdere informatie over het nieuwe systeem tijdens aparte CBR-voorlichtingsbijeenkomsten. Opleiders ontvangen hiervoor een uitnodiging van het CBR.

Deel deze pagina